Các vị trí tuyển dụng


Bán hàng / Marketing 

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên để phát triển đội ngũ bán hàng và marketing.

 

YÊU CẦU

  • Có kinh nghiệm tối thiểu năm năm trong lĩnh vực bán hàng và marketing
  • Tốt nghiệp đại học ( Quản trị kinh doanh hoặc truyền thông)

Nộp đơn

Tên *
Tên
http://